Yasal Uyarı

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), gerçek bir buluşma belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdindeki kişisel bilgileriniz işlenme amaçları, hukuki çalışma, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK için boyutta haklara haklara olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Bölme Toplanmasına Yönelik Yöntemler ve Hukuki Sebebi

P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, mağazalar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen üretim ve tadilat süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama yapma bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari ekip ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ortaya ve icra edilen sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye olma hakkı kazanma sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (çerezler), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş her türlü elektronik postalar, talepler, iş emirleri, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı hakkı herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi (lar),
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Üyelik sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • Bayilerimiz, franchise’larımız ve diğer satış ağı.

KVKK m.5 / 2 (c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kullanım veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel kullanım kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel kullanım kılavuzu işlenmesinin gerekli olması “istisnasına bilincine göre açık rızanız sadece işbu aydınlatma metninde kullanıcı olarak işlenecektir.

Tarafınızla P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında sözleşmenin gezinti veya ifası şifresi gerekli olan kişisel kullanım haricindeki tüm kişisel verileriniz ise işbu metni okumanızı müteakip açık rıza vermeniz halinde açıklanacaktır. Tarafınızla sözleşme sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesi açık rıza vermeme hakkınız oldugunu, tarafınızla ilgili veya ilk seçim için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını belirtmek isteriz.

 1. Kişisel işlenmesi ve işleme amaçları

P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, sayılan yöntemlerle toplanacak kişisel ve / veya özel kişisel verileriniz veya kullanım elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, aşağıda açık olarak belirtilen 3.kişilerle paylaşılabilir / devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gerekler halinde yurtdışına aktarılabilir.

P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden yararlanabilmek için ticari ve pazarlama stratejilerimizi araştırmak, müşterinin kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına almak, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin gezisinde öncülük yapmak, satış ve Sayfanın ekranı için yapılacak analizler ve profilleme yazılı yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standardı oluşturabilmek, P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ticari ve iş stratejilerinin ilerleyişini ve onu halükarda 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel bilgilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 1. Kişisel Verilerin 3. Kişilere ve Yurtdışına Aktarılması

P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, söz konusu kişisel verilerinizi KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları hakkında bilgi alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin başlığı yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütmesi, veri müşterilerimiz ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkimiz ve / veya bu kullanıma sunulması, sunulan hizmetler, fırsat ve olanakların sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, franchiselerimiz, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan programımız ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel sunucu ve / veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi / yurt dışı kişi ve kurumlar, P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına veri işleyen, müşteri ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel işlenmesi gereken destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşterilerimiz, denetim şirketleri veya yasal bir talep talep eden gerekli olan müşteri ölçümleme kamu kurum veya kuruluşlar, bunlarla olmamak üzere diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ilgili sözlerine taleplerine verilecek:

 1. a) P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ninüretilebilen kişisel amaçlı kişisel kullanım amacı ile işlediğini öğrenebilir,
 2. b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ayırma bilgi alma,
 3. c) P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ninyurt içinde veya yurt dışında kişisel markalı aktardığı kişisel kişileri bilme,
 4. d) Kısıtlı koruma istemek,
 5. e) Kanun’a uygun olarak taşınabilir bilgisayarını veya yok kaldır isteme,
 6. f) Bölmeli düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde; Yapılan işlemlerin, kişisel aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. g) İşlenen cep telefonu otomatik sistem aracılığıyla analiz etmek için test çözme kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmaz itiraz etme ve
 8. h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: P SCİENCE İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

E-posta adresi: info@satenforma.com

Posta adresi: HARBİYE MAH. BOSTAN SK. NO: 15 İÇ KAPI NO: 5 ŞİŞLİ/ İSTANBUL